Sondaż CBOS. Polacy ciepło o nowym papieżu

Polacy cieszą się, że to Joseph Ratzinger został papieżem, chcą, żeby przyjechał do Polski, i wolą, żeby w Kościele wszystko zostało po staremu.

To pierwszy sondaż po konklawe. Decyzja kardynałów Polakom bardzo odpowiada - 81 proc. ankietowanych przez CBOS jest "zdecydowanie" albo "raczej" zadowolonych z tego, że papieżem został Joseph Ratzinger. 4 proc. badanych się tym zmartwiło, a 15 proc. nie ma zdania.

Polacy chcą, żeby Benedykt XVI nas odwiedził. Na jego pielgrzymkę czeka 92 proc. badanych, 6 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", przeciw wizycie jest 2 proc. ankietowanych.

Z sondażu wynika, że Polacy nie oczekują od Benedykta XVI zmian: 73 proc. badanych chce, by wszystko w nauczaniu Kościoła zostało tak, jak jest, a tylko 13 proc. pragnie reformy. Najbardziej pożądane zmiany to: zniesienie celibatu (3 proc. ogółu badanych), zmiana stosunku do antykoncepcji, ogólnie modernizacja Kościoła (po 2 proc.), akceptacja związków nieformalnych (1 proc.).

Z innych badań wynika, że większość Polaków pewnej części nauk Kościoła - m.in. o antykoncepcji - nie akceptuje i nie kieruje się nimi w życiu. Czemu więc w sondażu wykazali taką niechęć do reform? Analitycy CBOS wskazują, że badanie przeprowadzono w czasie żałoby po Janie Pawle II, gdy Polacy nie chcieli wyrażać poglądów sprzecznych z Jego dziedzictwem.

CBOS, 6-9 maja, próba reprezentatywna 1052 osób