Niższe stopy na Węgrzech

Centralny Bank Węgier (NBH) obniżył podstawowe stopy procentowe o 25 pkt bazowych

Główna stopa procentowa, dwutygodniowych depozytów, wynosi teraz 7,25 proc. Była to już 12 obniżka stóp.

W kwietniu bank obniżył stopy o 25 pkt bazowych. Wcześniej, w marcu, obniżył je o 50 pkt bazowych.

Węgierski bank centralny rozpoczął serię obniżek stóp w marcu 2004 r., gdy główna stopa wynosiła 12,50 proc.