Uroczyste obchody urodzin Jana Pawła II

W kraju i zagranicą obchodzono 85-tą rocznicę urodzin Jana Pawła Drugiego. Msze w intencji beatyfikacji papieża odprawiane były w całej Polsce

W Watykanie odbyła się audiencja generalna, podczas której Benedykt XVI ze czcią wspominał osobę Karola Wojtyły. Benedykt XVI pobłogosławił polskich pielgrzymów mówiąc po polsku: "dziś przypada dzień urodzin Jana Pawła II, niezapomnianego papieża, który pozostaje w sercach wszystkich". Papież podziękował Bogu za Jana Pawła II oraz samemu Karolowi Wojtyle za to, co uczynił i za to, co wycierpiał. W audiencji generalnej w Watykanie uczestniczyli pielgrzymi nie tylko z Polski, ale także liczna Polonia, między innymi ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Kilka tysięcy wiernych modliło się za Jana Pawła Drugiego w Wadowicach. Do jego rodzinnego miasta zjechali pielgrzymi oraz uczniowie ze szkół noszących imię Jana Pawła Drugiego. W uroczystej homilii kardynał Franciszek Macharski dziękował Bogu za dar Jana Pawła Drugiego.

Mszę święte w intencji beatyfikacji papieża-Polaka odprawiono w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych. Ksiądz prałat Wiesław Niewęgłowski wezwał zebranych, aby przeżycia związane z odejściem Jana Pawła Drugiego nie były sprowadzone jedynie do pobożności i wzruszeń, ale niestrudzonego naśladowania jego życia. Po mszy rozpoczął się "Wieczór pamięci i refleksji" przygotowany przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz radiową Jedynkę.

W kilku miejscach w odsłonięto pomniki Jana Pawła Drugiego, na przykład Rabce. Z okazji urodzin, tradycyjnie zagrali papieżowi podhalańscy górale. Uczniowie gliwickiej szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II wysłali symbolicznie w niebo 700 balonów.

Jan Paweł II został patronem Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Nowoczesny obiekt, będący siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Muzeum Sportu i Turystyki, poświęcił - w rocznicę urodzin papieża prymas Józef Glemp.

We Włoszech nadano imię Jana Pawła Drugiego jednemu ze szczytów w masywie Gran Sasso w Abruzji. Uroczystość była zapowiedziana przed kilkoma miesiącami, jeszcze za życia papieża-Polaka. Szczyt położony jest na wysokości 2424 metrów i do tej pory nazywany był przez miejscową ludność Żandarmem.

Wieczorem w wielu miejscach w Polsce odbędzie się apel jasnogórski. Na pamiątkę godziny śmierci papieża o 21.37 zapalone zostaną symboliczne znicze.