Menedżerowie o marketingu

Menedżerowie w Europie Środkowej i Wschodniej są optymistyczni, jeśli chodzi o wzrost budżetów marketingowych. I częściej wykorzystują w swoich kampaniach nowe media. Ich koledzy z Europy Zachodniej patrzą w przyszłość ostrożniej i stawiają na media tradycyjne

Takie wnioski płyną z badania "EuroMedia Trends 2005" przeprowadzonego przez firmę Millward Brown. Wzięli w nim udział szefowie i pracownicy działów marketingu z ponad 700 firm działających w Europie. Ponad jedna trzecia z nich zarządza budżetami o wartości powyżej miliona euro, kolejne 47 proc. odpowiada za budżety na poziomie 1-10 mln euro i 19 proc. reprezentuje firmy wydające na marketing ponad 10 mln euro rocznie. "EuroMedia Trends 2005" pokazuje, jak decydenci postrzegają skuteczność różnych mediów i w jaki sposób dzielą wydatki na reklamę i marketing.

Internet już nie jest Kopciuszkiem

Autorzy badania podkreślają, że internet jako medium reklamowe nabiera w Europie przyśpieszenia. Już 46 proc. europejskich spółek współpracuje z interaktywnymi agencjami. - Aż 44 proc. respondentów przyznaje, że ma w swoich firmach scentralizowany zespół zajmujący się tym kanałem komunikacji marketingowej - mówi Brian Jacobs z Millward Brown. Dla Europy Środkowej ten wskaźnik wyniósł 28 proc., przy czym zdecydowanym liderem jest Polska, gdzie specjalne zespoły zajmujące się marketingiem internetowym ma w swoich firmach 40 proc. respondentów.

- Nowe technologie umożliwiają kontakt o charakterze masowym, a jednocześnie indywidualnym. Rola szklanego ekranu będzie rosła, tyle że coraz częściej będzie to ekran komputera czy komórki - mówi Jakub Benke, szef domu mediowego Starcom. Za wcześnie jednak na mówienie o śmierci mediów tradycyjnych, gdyż 62 proc. badanych uważa, że telewizja jest głównym narzędziem w budowaniu marki. Drugie i trzecie miejsce w ich ocenach zajmują odpowiednio radio i magazyny. Szczególnie silna jest pozycja telewizji w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie jedna trzecia wszystkich budżetów marketingowych przypada właśnie na nią. Natomiast 78 proc. respondentów z Europy Zachodniej nie włącza telewizji w swoje plany reklamowe. Dlaczego? - Reklama telewizyjna w naszym regionie jeszcze króluje, ale na Zachodzie stała się już cenowo nieosiągalna dla mniejszych firm - wyjaśnia Benke.

Budżety będą rosły

Badanie Millward Brown jest dobrą wiadomością dla spółek medialnych i reklamowych działających na młodych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Wynika z niego bowiem, że 40 proc. menedżerów w krajach Unii Europejskiej planuje w tym roku zwiększenie swoich budżetów marketingowych, podczas gdy w naszym regionie mamy 58 proc. takich respondentów.

- Badanie potwierdziło wiele prawd znanych. Rynek w Europie Wschodniej będzie rósł szybciej, bo ciągle doganiamy świat - uważa Jakub Benke.