Rosja spłaca długi ZSRR

Rosja spłaci przed terminem 15 z 43 mld dolarów długów po ZSRR państwom zgromadzonym w Klubie Paryskim. Dzięki tej spłacie rozwiązane zostaną w tym roku problemy budżetowe Niemiec.

W piątek Rosja i Klub Paryski - zrzeszający państwa-wierzycieli - zawarły umowę o przedterminowej spłacie części zadłużenia odziedziczonego przez Rosję po ZSRR. Moskwę stać na to, bo zarabia krocie na wysokich cenach ropy naftowej i gazu na świecie. Na specjalnym funduszu stabilizacyjnym, który od zeszłego roku gromadzi nadwyżki dochodów Rosji ze sprzedaży ropy, zgromadzono 30 mld dol. Dzięki dochodom ze sprzedaży ropy rezerwy walutowe Rosji wynoszą dziś 145 mld dol. i są największe w świecie po państwach Azji.

Zgodnie z zawartą w piątek umową od czerwca do sierpnia Rosja wykupi 15 z 43 mld dol. długu wobec państw z Klubu Paryskiego. Rosji udało się wynegocjować wykup długu po cenie nominalnej. To sukces Moskwy, bo takie rozwiązanie pozbawia wierzycieli stałych dochodów z oprocentowania. Niektórzy członkowie Klubu Paryskiego nie chcieli ich tracić.

Pod koniec roku Rosja chce się przygotować do wykupu od Klubu Paryskiego dalszych 6-10 mld dol. długu.

Redukcja zadłużenia jest bardzo korzystna dla Rosji. Siergiej Storczak, który był rosyjskim negocjatorem umowy, stwierdził, że dzięki umowie w przyszłym roku Rosja zmniejszy o jedną trzecią wydatki na spłatę oprocentowania od długu - do 1,3 mld dol. W sumie do 2020 r. Rosja zaoszczędzi 6 mld dol. odsetek. Przedterminowa spłata długu może również poprawić wiarygodność kredytową Rosji, ułatwiając zaciąganie na korzystniejszych warunkach nowych kredytów.

Każde z 18 państw Klubu Paryskiego samodzielnie zdecyduje, czy przyjąć rosyjską ofertę przedterminowej spłaty. Jednak według Klubu zdecyduje się na to przeważająca większość jego członków. Prezes Klubu Paryskiego Jean-Pierre Jouyet stwierdził, że z oferty skorzystają Niemcy i Włoch.

Już wiadomo, że największym beneficjentem będzie budżet Niemiec, który dostanie od Rosji 6,5 mld dol. (5 mld euro). W czwartek minister finansów Niemiec Hans Eichel ujawnił, że w tym roku dochody budżetu Niemiec będą o 5,1 mld euro mniejsze od planowanych z powodu wolniejszego rozwoju gospodarki i dużego bezrobocia. Spłata długów przez Rosję rozwiąże więc problemy budżetu Niemiec.

Umowa z Rosją jest największą umową o przedterminowej spłacie w dziejach Klubu Paryskiego. Także Polska zawarła w tym roku z Klubem Paryskim umowę o przedterminowej spłacie 12,3 mld dol. zadłużenia, zaciągniętego w czasach naszej zależności do ZSRR. Jednak na spłatę tego zadłużenia Polska zaciąga nowe długi. Nie mamy nadwyżek ze sprzedaży ropy naftowej, a z powodu prawie całkowitej zależności od dostaw ropy ze Wschodu i gigantycznego deficytu w handlu z Rosją, przyczyniamy się do tworzenia nadwyżek rosyjskiego budżetu.