TP SA zaczęła się kurczyć

Przychody Grupy TP SA niespodziewanie spadły w I kwartale 2005 roku aż o 3,2 proc., do 4,44 mld zł. Komórkowe ramię - sieć Idea - rośnie wolniej, a w telefonii stacjonarnej gigant został mocno pogryziony przez konkurentów

Spadek przychodów z tradycyjnych rozmów telefonicznych był wręcz zatrważający. Wpływ na to ma coraz silniejsza pozycja konkurentów, zarówno rosnące powodzenie komórek, jak i spadające ceny - powiedział nam analityk DI BRE Banku Michał Marczak.

Jego zdaniem w skali roku wpływy z połączeń lokalnych TP SA spadły o 21 proc., międzymiastowych - o 28 proc., zaś na komórki - aż o 34 proc. W tym czasie przychody z internetu wzrosły o ponad 20 proc., wyłącznie dzięki szerokopasmowej Neostradzie (ma już 793 tys. użytkowników), ponieważ z dostępu wdzwanianego (dial up) spadły aż o 40 proc. W efekcie przychody samej TP SA zmniejszyły się o 8,5 proc. w skali roku.

Do tego doszło spowolnienie Centertela, który dotąd napędzał wzrost całej grupy. Do jego kasy wpłynęło - co prawda - o blisko 10 proc. więcej pieniędzy niż przed rokiem (było to 1,44 mld zł), ale w poprzednich kwartałach spółka osiągała wzrost przekraczający 20 proc. Mało tego, choć liczba klientów Centertela (sieć Idea) wzrosła na koniec I kw. tego roku do 8,02 mln osób - z 7,44 mln na koniec ubiegłego roku, to średni miesięczny przychód na klienta (ARPU) spadł w tym czasie do 59,5 zł z 69,6 zł (spadek o 15 proc.). Tymczasem jeszcze w ubiegłym roku Centertel chwalił się, że w przeciwieństwie do komórkowej konkurencji jego ARPU nie spada.

Analitycy uważają, że zarządowi TP SA powiększonemu właśnie o Jeana-Marca Vignolles i Jacka Kałłaura trudno będzie zrealizować tegoroczną prognozę przychodów. TP SA przewiduje, że w 2005 roku skonsolidowane przychody grupy zwiększą się o 1 proc. z 18,56 mld zł w ubiegłym roku. W poprzednich dwóch latach rosły one, choć nie udawało się zrealizować planów zakładających odpowiednio: 3-5- i 2-3-proc. wzrost.

Dzięki m.in. poważnym cięciom kosztów i zmniejszeniu dopłat do sprzedawanych telefonów komórkowych zysk netto grupy TP SA pozostał wysoki, choć zmniejszył się w skali roku z 609 mln do 490 mln zł.

France Telecom, strategiczny udziałowiec TP SA, poinformował, że jego przychody wzrosły w I kw. o 3,5 proc. w skali roku, osiągając 11,62 mld euro. Na dobre wyniki miał największy wpływ należący do FT operator komórkowy Orange.