MFW o Polsce: Zróbcie reformy, a wzrost będzie szybszy

Polska może mieć w tym roku 4-proc. wzrost gospodarczy - ocenia szefowa misji MFW w naszym kraju Susan Schadler

Przygotowując budżet na 2005 r., Ministerstwo Finansów założyło ambitny 5-proc. wzrost PKB, prawie taki jak w zeszłym roku (5,3). Teraz nieoficjalnie można usłyszeć od urzędników resortu, że będzie tylko 4-4,5 proc.

I ku tej prognozie skłania się Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Susan Schadler - jak mówiła na czwartkowej konferencji prasowej - widzi ryzyko nieosiągnięcia nawet tych 4 proc.

Według MFW przy umiarkowanym wzroście inwestycji najważniejszy jest wzrost konsumpcji, a ta będzie szła w górę nawet wtedy, gdy realne płace będą rosnąć powoli, bo zwiększy się zatrudnienie. W 2006 r. popyt wewnętrzny też będzie rósł, bo na ten rok planowana jest waloryzacja rent i emerytur, rolnicy dostaną większe dopłaty, lepiej wykorzystamy unijne fundusze.

Najważniejsza wątpliwość dotyczy tego, czy w najbliższych trzech-czterech latach wzrost gospodarczy będzie wystarczająco silny, by zredukować wysokie bezrobocie.

By osiągnąć trwały wzrost powyżej 5 proc. rocznie, ten parlament nie powinien uchwalać kolejnych wydatków, a nowy rząd powinien szybko przedstawić plan reform - uważa MFW. Fundusz wypunktował trzy rzeczy, którymi najpilniej powinien zająć się nowy rząd. Są to: (obniżenie deficytu budżetowego do 2 proc. PKB do 2008 r. poprzez lepsze adresowanie wydatków socjalnych (uelastycznienie rynku pracy poprzez: poprawę kwalifikacji, stworzenie warunków "wędrowania" za pracą, zmniejszeniem tzw. klina podatkowego, czyli obłożenia pracy wysokimi składkami; (uproszczenie systemu podatkowego. MFW przychylnie przygląda się dyskusji o podatku liniowym, ale zastrzega, że jego stawka powinna być tak dobrana, by nie zwiększać deficytu budżetowego.

MFW dobrze ocenia działania Rady Polityki Pieniężnej: w środę RPP obniżyła stopy procentowe o 0,5 pkt proc. i zmieniła nastawienie w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne. - Ostatnio mieliśmy duże cięcia stóp, teraz trzeba się zatrzymać się i zobaczyć, jak będzie rozwijała się sytuacja - mówiła szefowa misji MFW.

Według Schadler "przy niskiej inflacji i przyjętym kursie polityki pieniężnej MFW nie przewiduje zagrożeń na rynkach finansowych".