W "Tygodniku Powszechnym" zgoda

Dwaj zastępcy redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego" Józefa Hennelowa i Tomasz Fiałkowski wycofali swoje dymisje, trzeci zastępca Krzysztof Kozłowski pozostanie w "Tygodniku" jako szef działu politycznego.

Takie ustalenia zapadły po całodziennej naradzie zespołu redakcyjnego we wtorek, w której uczestniczyli m.in. nestorzy redakcji Jacek Woźniakowski i Władysław Bartoszewski oraz Marcin Król.

Krzysztof Burnetko, po którego zwolnieniu podali się do dymisji Kozłowski, Hennelowa i Fiałkowski, opuszcza ostatecznie redakcję.