Inflacja według NBP

Jeśli nie uwzględniać cen paliw i żywności, inflacja w marcu wzrosła - policzył NBP

Bank centralny podał w piątek informacje o inflacji bazowej, czyli takiej, która pokazuje rzeczywisty przebieg procesów inflacyjnych, oczyszczony z wpływu zmian cen paliw czy cen administrowanych. Najpilniej obserwowana - między innymi przez Radę Polityki Pieniężnej - jest inflacja bazowa netto, liczona z wyłączeniem cen żywności i paliw. W marcu wzrosła ona do 2,4 proc. z 2,3 proc. w lutym.

Pozostałe miary inflacji bazowej spadły:

po wyłączeniu cen kontrolowanych - z 3,6 do 3,4 proc.;

po wyłączeniu cen o największej zmienności - z 4,2 do 4 proc.;

po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw - z 3,9 do 3,7 proc.;

inflacja mierzona metodą 15-proc. średniej obciętej - z 3,0 do 2,9 proc.

Inflacja obliczana przez GUS (dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych) spadła w marcu do 3,4 z 3,6 proc. w lutym.