Konflikt w "Tygodniku Powszechnym"

Dwoje zastępców redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego" - Krzysztof Kozłowski i Józefa Hennelowa - wycofało się z kierowania pismem, o rezygnacji z funkcji zastępcy rozmawia też z redaktorem naczelnym Tomasz Fijałkowski

Krzysztof Kozłowski odmawia komentarzy na temat swojej decyzji. Wiadomo, że jej powodem było zwolnienie przez redaktora naczelnego ks. Adama Bonieckiego publicysty "Tygodnika" Krzysztofa Burnetki. Konflikt wywołał komentarz Burnetki w poniedziałkowej "Gazecie Wyborczej" pt. "Nowe idzie, stare jedzie" zamieszczony tam wbrew zakazowi Bonieckiego. Kozłowski pozostaje przewodniczącym Fundacji "Tygodnika Powszechnego", która jest właścicielem pisma.

Józefa Hennelowa nie wiąże swojej decyzji ze zwolnieniem Burnetki. - Złożyłam rezygnację już kilka miesięcy temu, Adam Boniecki przekonał mnie, żeby poczekać do jubileuszu pisma i mojego (80. urodziny). Kiedy Krzysztof Kozłowski zrezygnował uznałam, że już czas. Trudno udawać, że się decyduje o piśmie, kiedy się tego już nie robi - powiedziała nam.

Hennelowa będzie kontynuowała swój felieton na ostatniej stronie "Tygodnika".

Tomasz Fijałkowski odmówił komentarza przed rozmową z redaktorem naczelnym. Wiadomo na pewno, że pozostanie szefem działu kulturalnego.

Dla Gazety ks. Adam Boniecki, redaktor naczelny "TP"

To dla mnie niezwykle trudna, bolesna sytuacja. Krzysztof Burnetko, szef działu politycznego "Tygodnika", napisał artykuł, który mu odrzuciłem. Uważam, że nie był zgodny z linią naszego pisma. Na pytanie, czy może go opublikować gdzie indziej, odpowiedziałem, że nie. Chodziło o zarzut, jaki Krzysztof sformułował wobec LPR. Tej partii można zarzucić wiele, ale pismo katolickie nie powinno wytaczać dział przeciw ludziom, gdy sprzeciwiają się finansowaniu przez państwo usuwania ciąży. Nie twierdzę, że o tej sprawie nie należało pisać. Ale w krótkim komentarzu nie da się oddać całej złożoności sprawy.

Mimo to Krzysztof dał skróconą wersję swego artykułu do "Gazety Wyborczej", łamiąc tym samym podstawową regułę obowiązującą w "Tygodniku". Byłem zmuszony go za to zwolnić. Z tą decyzją nie zgodził się Krzysztof Kozłowski. Oświadczył, że składa dymisję z funkcji zastępcy redaktora naczelnego. To samo oświadczyła Józefa Hennelowa. Mam nadzieję, że w nowej konfiguracji "Tygodnik" będzie nadal tym, czym był dotąd.

Krzysztof Kozłowski

Publicysta, polityk, działacz opozycji demokratycznej, doktor filozofii KUL. Minister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W redakcji "Tygodnika Powszechnego" pracuje od 1956 roku.

Józefa Hennelowa

Z "Tygodnikiem Powszechnym" związana jest od 1948 roku. Aktywna w wielu organizacjach katolickich. W latach 1989-93 posłanka na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego "S".