Restrukturyzacja PKN dotknie menedżerów

Około stu menedżerów PKN Orlen straci jeszcze w pierwszej połowie tego roku pracę. Planowane zwolnienia to efekt zmian w strukturze spółki

W przygotowanej na początku roku przez zarząd firmy strategii koncernu można przeczytać, że w Orlenie jest zbyt dużo pracowników. Kuleje wydajność, w porównaniu z zagranicznymi firmami zbyt duża jest biurokracja.

Zdarzało się, że z jej powodu PKN przegrywał przetargi na zakup ziemi pod nowe stacje benzynowe. - W kilku przypadkach spółka traciła szanse na zakup dobrych działek pod budowę, bo okazywało się, że nie zdołano zebrać wszystkich potrzebnych podpisów pod dokumentami. U nas musiało ich być aż siedem-osiem, u zagranicznych konkurentów dwa, maksymalnie trzy - przyznaje wysokiej rangi menedżer Orlenu.

Aby Orlen mógł skutecznie rywalizować z Shellem, BP czy Statoilem, konieczne są więc zmiany. Do największych dojdzie na średnim szczeblu zarządzania spółką. Zniknie 11 tzw. regionalnych jednostek organizacyjnych. Każda nadzorowała pracę stacji benzynowych zlokalizowanych na obszarze jednego-dwóch województw. Przedstawiciele jednostek podpisywali umowy patronackie itp.

- Chcemy upodobnić nasze struktury, zwłaszcza w części sprzedaży detalicznej, do tych, jakie są w zachodnich koncernach paliwowych - mówi Tomasz Książek, dyrektor ds. zarządzania siecią detaliczną. - Konieczny jest przegląd menedżerów średniego szczebla. Niestety, około stu kierowników i dyrektorów straci pracę. Pozostali zostaną przeniesieni do innych części firmy - dodaje Książek.

Prawdopodobnie pracę straci większość menedżerów z regionalnych działów marketingu. Już dwa lata temu decyzją zarządu spółki zabrano im bowiem samodzielne budżety. - Właściwie można się było bez nich obyć - przyznają w spółce. Za marketing odpowiadają centrale w Warszawie i Płocku.

Z 1,6 tys. pracowników Regionalnej Jednostki Organizacyjnej zostanie zwolnionych 300 osób. Większość będzie pracowała w innych strukturach, dla pozostałych firma przygotowała program osłonowy. Pracownikom, którzy do maja zdecydują się na odejście z firmy, Orlen proponuje odprawę nawet w wysokości 56 tys. zł brutto. - Na razie odbieramy telefony, zainteresowanie jest spore - mówi Iwona Zawidzka, dyrektor biura personalnego spółki.

Na program reorganizacji Orlen zarezerwował 70 mln zł. Plan restrukturyzacji oddziałów regionalnych PKN Orlen powinien przynosić spółce rocznie 26,9 mln zł oszczędności.

Przeciwko restrukturyzacji protestują związki zawodowe. Jeszcze w tym tygodniu mają one udzielić oficjalnej odpowiedzi na propozycje firmy. Nieoficjalnie wiadomo, że działacze popierają zmiany mające przynieść spółce oszczędności. Nie godzą się jednak na zwolnienia.