Standard & Poor's: wyższa perspektywa ratingu Polski

Renomowana międzynarodowa agencja Standard&Poor's podniosła perspektywę ratingu Polski ze "stabilnej: do "pozytywnej".

Renomowana międzynarodowa agencja Standard&Poor's podniosła perspektywę ratingu Polski ze "stabilnej: do "pozytywnej". Potwierdziła jednocześnie długoterminowy rating na poziomie "BBB+". W komunikacie agencji czytamy, że "Zmiana perspektywy odzwierciedla poprawę sytuacji fiskalnej Polski w perspektywie średnioterminowej w porównaniu do naszych wcześniejszych oczekiwań, a także korzystne prognozy dla gospodarki i zewnętrznego otoczenia gospodarczego".

Beatriz Merino, cytowana w komunikacie przedstawicielka Standard & Poors uważa, że w średnim terminie rating Polski może być podwyższony, jeżeli następny rząd przygotuje program reform, który zaowocuje konsekwentnym obniżaniem deficytu i długu publicznego, co z kolei będzie skutkować wcześniejszym wejściem do strefy euro. Merino dodała, że zmiany musiałyby być głębsze od prognoz agencji, która w swoim podstawowym scenariuszu i tak zakłada działania rządu na rzecz spadku0 deficytu sektora finansów publicznych.

Analitycy S&P podkreślają, że prawdopodobnie nowy rząd utworzony w ramach koalicji pod wodzą reformatorskiej Platformy Obywatelskiej (PO) może doprowadzić do ostrzejszego dostosowania fiskalnego. "Niepewność wiąże się jednak z potencjalnymi koalicjantami PO, szczególnie w kwestii kluczowych reform ekonomicznych, a także wsparcia ze strony parlamentu dla reform rządowych, które pozwolą na większą przewidywalność w schodzeniu z wielkością deficytu" - czytamy w raporcie Standard & Poors.

"Zaniechanie reform sprawiłoby, że deficyt sektora finansów publicznych powróciłby w latach 2006-2008 do poziomu 6-7 proc. PKB, co może skutkować pojawianiem się presji na obniżenie ratingów Polski" - ostrzega agencja.