Nowym ordynariuszem diecezji legnickiej został biskup Stefan Cichy

Papież mianował go na miejsce Tadeusza Rybaka, który złożył rezygnację ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.

Biskup Stefan Cichy urodził się kilka miesięcy przed wybuchem II wojny we wsi Przyszowice na Górnym Śląsku. Święcenia otrzymał w 1963 r. Pracował jako wikariusz m.in. w parafii katedralnej w Katowicach, a od 1971 r. świadczył pomoc duszpasterską w Wiedniu. Tam zrobił doktorat z liturgii. Od 1975 r. był wykładowcą, a następnie rektorem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W 1998 r. został biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Od czterech lat przewodniczy Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Jego ulubionym narzędziem pracy jest komputer. Pytany o nową diecezję przyznał, że zna ją jeszcze słabo, ale potrafił już z pamięci cytować znalezione w internecie dane statystyczne na jej temat.

Ingres biskupa w Legnicy planowany jest na 30 kwietnia. Biskup podkreśla, że jego troską będzie to, by Eucharystia była nie tylko sprawowana, ale i przeżywana. Chce też podjąć starania o wzrost liczby wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach.

Jego hobby to zbieranie dowcipów, turystyka górska (zdobył nawet najtrudniejsze szczyty Alp) i słuchanie muzyki. Zna język niemiecki, angielski, francuski, włoski i łacinę.