7% VAT na ubranka, nowa definicja samochodu

Sejm wprowadził siedmioprocentowy podatek VAT na wszystkie ubranka niemowlęce. Jednocześnie posłowie nie zgodzili się, aby 7-procentowym VAT-em objąć całą odzież dziecięcą.

Posłowie znowelizowali ustawę o VAT. Do tej pory niższy VAT obowiązywał tylko na ubranka niemowlęce z dzianiny, ubranka z tkanin objęte były 22 procentowym VAT-em. Część posłów chciała też wprowadzenia niższego VAT-u na ubrania dla dzieci do 150 centymetrów wzrostu, jednak ta poprawka nie uzyskała poparcia. Jej przeciwnicy argumentowali, że jest ona niezgodna z prawem unijnym i stworzy możliwość nadużyć, bo producenci będą zaniżali numerację odzieży, by zmieścić się w niższej stawce podatku. Zwolennicy tego rozwiązania argumentowali , że odzież dziecięca w Polsce jest bardzo droga, co oznacza, że wielu rodzin nie stać na kupno nowych ubrań dla dzieci.

Zmieniono także zasady opodatkownia VAT-em umów honoracyjnych i umów zleceń. Na wniosek ministerstwa kultury Sejm specjalną poprawką zwolnił z VAT-u honoraria autorskie. Ten przepis wyłącza spod działania ustawy vatowskiej artystów i dziennikarzy, pracujących na własną rękę. W przypadku pozostałych zawodów, zmieniono przepisy tak, by umowy zlecenia mające takie same skutki jak umowy o pracę nie były objęte VAT-em.

Ma to rozwiązać na przykład problem sprzątaczek zatrudnianych na umowę zlecenie, które teoretycznie mogły na mocy poprzednich przepisów być zobowiązane do odprowadzania VATu od umowy. (Konkretny przepis przewiduje, że umowa w której skutkami wobec strony trzeciej jest objęty zlecający, a nie wykonujacy zlecenie nie podlega temu podatkowi) .

Posłowie zmienili też przepisy dotyczące odliczania VAT-u przy kupnie samochodu na firmę. Zmieniono definicję samochodów dostawczych, od kupna których można odliczyć cały podatek VAT. Według nowych zasad, samochody dostawcze to samochody, które mają jeden rząd siedzeń i trwałą przestrzeń bagażową lub samochody które maja dwa rzędy siedzeń, ale przestrzeń ładunkowa jest większa od pasażerskiej. W kategorii tej znalazły się też pickupy oraz samochody z trwale wyodrębnioną ładownią , np. małe chłodnie.

W przypadku samochodów osobowych można odliczyć 60 a nie 50 procent podatku jak dotychczas, jednak kwota odliczenia nie może być wyższa niż 6 tysięcy złotych (do tej pory było to 5 tysięcy)