TP SA zbesztana za ulotki reklamowe

Ulotki Telekomunikacji Polskiej reklamujące plany taryfowe "Darmowe Weekendy" oraz "Darmowe Wieczory i Weekendy" mogły wprowadzać klientów w błąd - uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński

UOKiK ustalił, że w listopadzie 2003 r. TP SA przesłała abonentom ulotki reklamowe dotyczące nowych ofert. Informowała w nich, że wybierając te plany taryfowe mogą dzwonić bezpłatnie na numery stacjonarne w całej Polsce w godzinach od 20. do 8. w tygodniu oraz bez ograniczeń w sobotę, niedzielę i święta. Ulotki nie zawierały jedak informacji, że bezpłatne połączenia dotyczą wyłącznie rozmów w sieci TP SA, nie zaś do innych operatorów.

Zdaniem UOKiK ulotki nie informowały też, że usługa jest dostępna dopiero od 1 stycznia 2004 r. Również pracownicy TP SA nie mówili abonentom, którzy zamówili nowe plany taryfowe w grudniu 2003 r., że mogą z nich skorzystać dopiero od nowego roku.

Zdaniem prezesa UOKiK działania te naruszają zbiorowe interesy konsumentów i TP SA powinna niezwłocznie się z nich wycofać. Decyzji w tej sprawie nadano rygor natychmiastowej wykonalności. TP SA została zobowiązana do zamieszczenia stosownego ogłoszenia w prasie.

Na firmę nie nałożono kary finansowej, ponieważ takiej możliwości nie przewiduje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku niezastosowania się do decyzji UOKiK TP SA grozi do 10 tys. euro kary za każdy dzień zwłoki.