Czytanie Talmudu w Lublinie

We wtorek w Lublinie kilkuset Żydów, głównie z USA i Izraela, świętowało Sijum Ha-szas, zakończenie 11. siedmioipółrocznego cyklu czytania Talmudu.

Nocne modlitwy przybyłych z Nowego Jorku 150 chasydów transmitowano przez internet do wynajętej przez nowojorskich starozakonnych Madison Square Garden. Uroczystości odbyły się w Lublinie, bo zwyczaj codziennego czytania jednej kartki liczącego 2711 stron Talmudu (tzw. Babilońskiego) zapoczątkował w 1923 r. rabin Majer Szapiro, późniejszy twórca i pierwszy rektor otwartej w Lublinie w 1930 r. wyższej uczelni rabinackiej Jeszywas Chachmej Lublin.