Resort skarbu zaprasza do Kozienic

Ministerstwo skarbu państwa zaprasza inwestorów do składania ofert w sprawie zakupu co najmniej 10 proc. akcji Elektrowni Kozienice.

By uzyskać memorandum informacyjne elektrowni potencjalni inwestorzy powinni zgłosić zainteresowanie do 29 marca. Termin nadsyłania pisemnej odpowiedzi na zaproszenie do rokowań upływa 5 kwietnia. Doradcą ministerstwa jest Doradztwo Gospodarcze DGA.Resort podał, że przedmiotem rokowań będzie m.in. liczba sprzedawanych akcji, ich cena jak i program rozwoju spółki obejmujący zobowiązania do podwyższenia kapitału. Ministerstwo poinformowało również, że rozważa sprzedaż części akcji Kozienic poprzez giełdę.