Protest w sprawie zamachu na autonomię uczelnie

Obradująca we Wrocławiu Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) uchwaliła protest przeciwko zmianom w ustawie o szkolnictwie wyższym, które dają ministrowi edukacji prawo do odwoływania rektorów. Przepis dopisali posłowie zbulwersowani sprawą rektora podejrzanego o wyłudzenia, którego nikt nie chce się pozbyć. Według projektu minister mógłby odwołać rektora rażąco naruszającego prawo po zasięgnięciu opinii np. KRASP. - Nie wszyscy rektorzy są aniołami, ale to próba ograniczenia autonomii szkół wyższych - przekonuje prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Konferencji.