RPO skarży do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie do ustawy o VAT

Kolejny raz Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie niezgodne z konstytucją - twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny.

Chodzi o rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Fiskus określił w nim w jaki sposób wystawiane mają być faktury. Z rozporządzenia wynika, że podatnik nie może sobie odliczyć podatku z faktur, które były wystawione w celu obejścia prawa. Tymczasem rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że resort finansów nie powinien już posługiwać się tym pojęciem. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że najbardziej restrykcyjna część wprowadzonych w 2002 r. przepisów ordynacji podatkowej dotyczących obejścia prawa podatkowego jest niezgodna z konstytucją. - To oczywista niekonsekwencja i naruszenie zasad poprawnej legislacji - pisze rzecznik we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejny zarzut to przekroczenie przez resort tzw. delegacji ustawowej. Chodzi o to, że minister wydając rozporządzenie ma prawo umieścić w nim tylko to, do czego upoważnia go ustawa. A pisząc w rozporządzeniu o obejściu prawa minister - zdaniem rzecznika - wyraźnie taką granicę przekroczył. Ustawa o VAT nie daje mu prawa do umieszczania w rozporządzeniu przepisów o obejściu prawa.

Poza tym resort naruszył zasady przyzwoitej legislacji. "Przepisy prawa muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny", a tego w rozporządzeniu ministra zabrakło - pisze rzecznik.

To nie pierwszy spór rzecznika praw obywatelskich z ministrem finansów dotyczący rozporządzeń. Wcześniej kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że minister finansów wydając różne rozporządzenia podatkowe przekroczył upoważnienie dane mu w ustawie. Dotyczyło to m.in. akcyzy.