Powstanie ogólnopolski Rejestr Usług Medycznych

Wszyscy pacjenci otrzymają elektroniczne karty na których będzie komplet informacji o ich chorobach, wydawanych lekach i wizytach lekarskich

W NFZ trwają prace nad powstaniem Rejestru Usług Medycznych. Będzie on oparty na rejestrze, który powstał parę lat temu w Śląskiej Kasie Chorych.

Minister zdrowia Marek Balicki powiedział, że w przyszłym roku pacjenci powinni mieć karty ubezpieczenia zdrowotnego. Taki obowiązek nakłada ustawa zdrowotna oraz członkostwo w Unii Europejskiej.

Prezes NFZ Jerzy Miller poinformował, że w połowie lutego Fundusz przedstawi koncepcję rejestru. Będzie to koncepcja zbliżona do rozwiązania śląskiego ale lepiej rozbudowana

Były dyrektor Śląskiej Kasy Chorych Andrzej Sośnierz potwierdził, że doradza prezesowi Millerowi w stworzeniu rejestru usług medycznych. Według niego, system pozwala rejestrować wszystkie zdarzenia medyczne i zarządzanie w opiece zdrowotnej oprzeć na wiedzy. Poza tym system rejestru pozwala kontrolować wszystkie zdarzenia medyczne.

Minister Balicki był przeciwny stworzenia rejestru usług medycznych w ramach offsetu. Zapewniał, że rejestr opracowany przez NFZ będzie tańszy.