Inflacja bazowa spada

Trzy z pięciu liczonych przez NBP miar inflacji bazowej obniżyły się w grudniu. Dwie pozostałe się nie zmieniły

Inflacja bazowa pokazuje rzeczywisty przebieg procesów inflacyjnych, oczyszczony z wpływu zmian cen paliw czy cen administrowanych. Najpilniej obserwowana jest inflacja bazowa netto, liczona z wyłączeniem cen żywności i paliw. - Przez cały czwarty kwartał 2004 r. inflacja bazowa nie wzrosła. Pozostałe miary inflacji bazowej wskazują na bieżący oraz długookresowy spadek zagrożenia inflacyjnego - podkreśla Stanisław Kluza, główny ekonomista BGŻ.

W grudniu: inflacja bazowa netto pozostała na poziomie 2,4 proc.; inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych pozostała na poziomie 4,6 proc.; po wyłączeniu cen o największej zmienności spadła do 5,1 z 5,4 proc.; po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw spadła do 4,6 z 4,7 proc; inflacja mierzona metodą 15-proc. średniej obciętej spadła do 3,1 z 3,2 proc.