PKN Orlen będzie przestrzegać zasad ładu korporacyjnego

To 202. spółka warszawskiej giełdy, która zadeklarowała przyjęcie wszystkich zasad ładu

- Chcemy być przejrzyście zarządzani, a nasi akcjonariusze powinni wiedzieć, na jakiej podstawie podejmowane są decyzje. Obowiązkiem tak dużej spółki jest przestrzeganie zasad ładu - mówi prezes Orlenu Igor Chalupec.

Dotychczas spółka deklarowała przestrzeganie tylko części zasad.

- W praktyce więc kierowała się własnym zdaniem - mówi proszący o anonimowość analityk.

Jak przyznał "Gazecie" członek rady nadzorczej Orlenu Krzysztof Lis, dwa lata temu ówczesny kierowany przez Zbigniewa Wróbla zarząd postulował nawet zmianę niektórych zasad ładu. - To tak jakby jeden z amerykańskich banków dyktował nowojorskiej giełdzie, jakie mają obowiązywać tam przepisy. Z oczywistych względów postulaty Orlenu nie zostały przez naszą giełdę przyjęte - mówi Lis.

Do tego, by PKN Orlen zmienił swoje stanowisko, konieczne okazały się zmiany w zarządzie. Podczas piątkowego posiedzenia rady nadzorczej PKN zarząd - kierowany już nie przez Zbigniewa Wróbla, lecz Igora Chalupca - zadeklarował, że będzie przestrzegał wszystkich zasad ładu korporacyjnego.

- Ta decyzja jest ważna, bo uwiarygodnia firmę w oczach inwestorów. Gdy spółka mówi, że nie będzie przestrzegała wszystkich zasad, zawsze jest to podejrzane - tłumaczy Lis.

Jedną z zasad ładu jest zmiana co kilka lat firmy audytującej wyniki finansowe spółki. PKN od dziewięciu lat związany był z międzynarodowym gigantem Ernst & Young. Od pierwszego półrocza tego roku zastąpi go inny potentat, firma audytorska KPMG.

Dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych" to zbiór pięciu ogólnych i 48 szczegółowych zasad, które podają dobre praktyki walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów spółek.