Podwójny KRUS rolników-przedsiębiorców?

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził zdanie ?Gazety? dotyczące obowiązku płacenia podwójnej składki na KRUS przez rolników-przedsiębiorców. To nie było trudne: po prostu przeczytał ustawę

Bubel prawny w przepisach o KRUS "Gazeta" odkryła i opisała we wrześniu. Dotyczył tysięcy rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

KRUS od czerwca rozsyłał pisma do rolników, informując ich, że w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 2 kwietnia 2004 r. wszyscy (niezależnie od dnia, w którym rozpoczęli działalność i formy rozliczenia) muszą zapłacić podwójną składkę ubezpieczenia za drugi i trzeci kwartał. Problem polega na tym, że z ustawy nic takiego wprost nie wynika. Gdy zgłosiliśmy to KRUS-owi, ubezpieczycie stał twardo na swoim stanowisku.

Tymczasem w wydziale XIV Sądu Okręgowego w Warszawie zapadł precedensowy wyrok w tej sprawie. Chodzi o pana Grzegorza, rolnika z jednej z podwarszawskich wsi. Od kilku lat prowadzi on działalność pozarolniczą na zasadach ogólnych. Od października, zgodnie z nowa ustawą, przeszedł z KRUS do ZUS. To samo w sobie jest już znaczącym obciążeniem finansowym, bo zamiast ponad 200 zł kwartalnie płaci prawie 700 zł miesięcznie.

- Dlatego sprawdziłem, czy naprawdę muszę płacić podwójny KRUS za drugi i trzeci kwartał. Wyszło mi, że nie - wyjaśnia. Sąd przyznał mu rację i stwierdził, że w jego przypadku podwójnej składki płacić nie trzeba, bo taki obowiązek nie wynika z ustawy.

Paweł Mucha z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners: - Przepisy mówią tylko, że składka wynosi dwukrotność kwoty ustalonej za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5a ustawy. Przepis ten odnosi się tylko do rolników, którzy rozpoczną lub rozpoczęli od 2 maja prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtowo lub kartą podatkową. Nie ma tu natomiast mowy o tych rolnikach, którzy prowadzili działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, ani o osobach rozliczających się na zasadach ogólnych. Trudno więc w ich przypadku wymagać podwójnej składki.