Poprawili ubezpieczenie

Parlament Europejski zaakceptował projekt nowej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń motoryzacyjnych. Zdaniem eurodeputowanych, polepszy ona sytuację konsumentów

Piąta już reforma unijnego prawa o odpowiedzialności cywilnej w ruchu samochodowym, ostatecznie przegłosowana przez europarlament, jest efektem jego inicjatywy sprzed lat. W 2001 r. europejskie zgromadzenie, zasypywane skargami obywateli państw ówczesnej Piętnastki, poprosiło Komisję o przygotowanie nowej dyrektywy.

Wypełnia ona braki w dotychczasowych przepisach. Przede wszystkim wprowadza możliwość krótkoterminowego ubezpieczenia samochodu - potrzebnego, gdy np. obywatel Unii, czasowo przebywający w innym niż macierzyste państwie UE, chce używać swojego samochodu.

Może to być np. student przebywający na stypendium: aby uzyskać miejscowe ubezpieczenie, nie będzie musiał ponownie rejestrować swojego pojazdu. Po drugie, wzrasta minimalna kwota sumy gwarancyjnej do 5 mln euro.

Komisja Europejska zablokowała natomiast inną poprawkę, by także koszty ew. postępowania sądowego w sprawie odszkodowania były obligatoryjnie pokrywane z ubezpieczenia. Zdaniem Brukseli, doprowadziłoby to do fali nieuzasadnionych pozwów.