Unijne pieniądze rozdadzą na oślep?

Jak odróżnić dobry projekt od złego? Któremu przyznać dotację unijną? Ministerstwo Gospodarki chyba utrudniło taką ocenę

Od połowy grudnia 2004 wnioskodawcy ubiegający się o pieniądze z funduszy strukturalnych na rozwój regionów (tzw. ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) nie muszą już wpisywać do wniosku, jakie korzyści przyniesie realizowany przez nich projekt.

Resort gospodarki zadecydował o wyrzuceniu tzw. wskaźników oddziaływania. We wnioskach oraz w późniejszych sprawozdaniach z realizacji projektu zachowane zostaną tylko tzw. wskaźniki produktu. W przypadku drogi może to być jej długość, szerokość i liczba samochodów, które po niej jeżdżą.

Taka zamiana może mieć kapitalne znaczenie. Trzymając się przykładu drogi: będzie można ubiegać się o dotację na jej budowę bez względu na to, czy ma ona realny wpływ np. na wzrost konkurencyjności regionu. Może powstać choćby w środku pola, byle tylko jeździła po niej określona liczba samochodów.

W efekcie przy przyznawaniu dotacji trudniej będzie ocenić, który z projektów bardziej przysłuży się regionowi.

Co więcej, wprowadzona przez resort zmiana będzie dotyczyć nie tylko wniosków o dotację składanych po 23 grudnia. W przypadku beneficjentów, którzy już zawarli umowy o dofinansowanie realizacji projektu konieczne będzie aneksowanie umów.

Dlaczego resort gospodarki majstruje we wskaźnikach? Uważa, że dotychczasowy był zły, bo opierał się na doświadczeniach z realizacji programu Phare. A ten był oparty na projektach.

- W ramach funduszy strukturalnych podstawą jest program operacyjny jako całość i jako taki podlega rozliczeniu wobec Komisji Europejskiej - tłumaczy resort. Mówiąc bardziej po ludzku: zdaniem ministerstwa będziemy się rozliczać przed Brukselą nie z poszczególnych dróg (czy oczyszczalni ścieków), ale z efektów, jakie przyniosły wszystkie projekty w danym regionie finansowane z pieniędzy z danej części ZPORR (np. przeznaczonej na turystkę czy infrastrukturę).

Statystyka wniosków

7150 - tyle wniosków złożono w ramach ZPORR*

16 mld zł - taka jest ich wartość

1100 projektów wartych prawie 4 mld zł zostało zatwierdzonych

135 razy wnioskodawcy odwoływali się od decyzji w sprawie ich projektów (do 10 grudnia 2004 r.)

* stan na koniec listopada 2004

Źródło: Ministerstwo Gospodarki