Medale św. Alberta dla Kluski, Przeciszewskiego, ks. Bryły i Otylii Jędrzejczak

Medale im. św. Brata Alberta rozdane. Przyznawane są przez krakowskich społeczników zajmujących się pomocą niepełnosprawnym. Pierwszy z tegorocznych laureatów to Roman Kluska - nowosądecki przedsiębiorca, twórca i były prezes Optimusa. Prywatnie finansuje domy dla osób starszych i chorych. Robi to bez rozgłosu, z pobudek religijnych.

Medal otrzymał też Marcin Przeciszewski - prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. W 1979 roku był współzałożycielem polskich wspólnot założonego we Francji ruchu Wiara i Światło zrzeszającego niepełnosprawnych umysłowo, ich rodziny oraz przyjaciół.

Kolejnym nagrodzonym jest ks. Jerzy Bryła - wyświęcony w 1952 roku, uznawany za pioniera duszpasterstwa osób głuchoniemych i niepełnosprawnych w Małopolsce. Założył pierwszy punkt duszpasterski dla osób głuchych, organizował kursy języka migowego dla księży i kleryków.

Otylia Jędrzejczak - znakomita pływaczka - została nominowana przez młodych pacjentów z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Złota Otylia wystawiła na licytację swój najcenniejszy olimpijski medal, a zdobyte w ten sposób pieniądze ma przeznaczyć na leczenie dzieci chorych na białaczkę.

Medale zostaną wręczone przez ks. kard. Franciszka Macharskiego 7 marca w czasie V Festiwalu Osób Niepełnosprawnych "Albertiana".