KPWiG: Statystyka przestępstw giełdowych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd skierowała w 2004 r. 42 zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, a trzy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Większość zeszłorocznych spraw dotyczyła proponowania nabycia papierów wartościowych bez zgody KPWiG. Cztery podejrzenia mówiły o prowadzeniu działalności w zakresie publicznego obrotu bez zezwolenia, a jedno nabycia znacznego pakietu akcji bez wezwania. W kategoriach najcięższych przestępstw pięć wniosków dotyczyło ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej, a sześć - manipulacji instrumentem finansowym. W 2003 r. było w sumie 49 zawiadomień.

Według informacji KPWiG Prokuratura Okręgowa w Warszawie w zeszłym roku skierowała do sądu 14 aktów oskarżenia dotyczących przestępstw giełdowych. Zapadło także pięć wyroków skazujących w sprawach, przy których pracowała KPWiG.