Rząd poprawia ustawę: nie wolno bić dzieci

Rada Ministrów przyjęła proponowane przez urząd pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, m.in. zakaz karcenia dzieci w sposób naruszający ich godność. Rygorystycznie interpretując ten zapis, można przyjąć, że klaps lub wyzwanie dziecka od głupków będzie zakazane, ale pełnomocniczce do spraw równego statusu chodzi o wychowywanie rodziców, a nie o wsadzanie do więzienia za klapsy, dlatego projekt nie przewiduje sankcji za złamanie zakazu. Zakaz karcenia naruszającego godność dzieci to niejedyna propozycja zmian. Rząd chce też utrudnić sprawcom przestępstw kontakt z ofiarami przemocy domowej. Sąd orzekałby dozór policji pod warunkiem, że sprawca nie zbliży się do swojej ofiary. Podobną decyzję sąd mógłby podjąć, umarzając postępowanie lub zawieszając wykonanie kary. Teraz projekt trafi do Sejmu.