18 grudnia

1737 - Zmarł Antonio Stradivari (Stradivarius), najsłynniejszy z włoskiej rodziny lutników. Zbudował ponad tysiąc instrumentów, głównie skrzypiec. Urodził się około 1644 roku;

1786 - Urodził się Carl Maria von Weber, kompozytor, twórca niemieckiej opery romantycznej. Zmarł w 1826 roku.

1813 - Napoleon wydał rozkaz o odtworzeniu i reorganizacji korpusu polskiego. Po klęsce w bitwie pod Lipskiem ocalało jedynie 6700 polskich żołnierzy.

1830 - W Warszawie zebrał się Sejm, który uznał Powstanie

Listopadowe za powstanie narodowe.

1851 - Urodził się Mikołaj Reichman, lekarz, pionier gastrologii w Polsce. Zmarł 26 października 1918 roku.

1856 - Urodził się Joseph John Thomson, fizyk angielski, odkrywca

elektronu, twórca podstaw nauki o budowie materii i strukturze elektryczności, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1906 roku. Zmarł 30 sierpnia 1940 roku.

1865 - W Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo.

1871 - Urodził się Tadeusz Estreicher, chemik. W 1901 roku zbudował urządzenie do skraplania wodoru. Zmarł 8 kwietnia 1952 roku.

1896 - Urodził się Stanisław Cat-Mackiewicz, pisarz, polityk, autor szkiców politycznych, historycznych i literackich "Dom Radziwiłłów", "Stanisław August". Zmarł 18 lutego 1966 roku.

1903 - Urodził się Jan Brzękowski, poeta, związany z awangardą krakowską, autor licznych wierszy oraz powieści parodystycznych i eksperymentalnych, a także wspomnień "Wyobraźnia wyzwolona", stanowiących dokument o awangardzie literacko-artystycznej. Jan Brzękowski był też uczestnikiem powstań śląskich. (zm. w Paryżu 3.081983).

1907 - W Warszawie odbył się inauguracyjny koncert chóru męskiego Towarzystwa śpiewaczego "Harfa", założonego w 1906 roku przez Wacława Lachmana.

1913 - Urodził się Willy Brandt, niemiecki polityk, socjaldemokrata, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969-74, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, przywódca Międzynarodówki Socjalistycznej. Zmarł 8 października 1992 roku.

1917 - Zmarł Polikarp Brudziński, lekarz, pedagog. Odkrył objawy zapalenia opon mózgowych u dzieci, znanych odtąd w literaturze jako objawy Brudzińskiego. Organizował i był lekarzem naczelnym warszawskiego szpitala Karola i Marii. Współorganizator i pierwszy rektor uniwersytetu w Warszawie. Wychował wielu znakomitych pediatrów. Urodził się 26 stycznia 1874 roku.

1919 - Zmarł sir John Wiliam Alcock, brytyjski lotnik, który wraz z pilotem Arthurem Brownem pierwszy przeleciał Atlantyk na dwusilnikowym płatowcu. Za ten wyczyn obaj piloci otrzymali tytuły szlacheckie. Urodził się 6 listopada 1892 roku.

1929 - Urodził się Józef Glemp, ksiądz kardynał, prymas Polski od lipca 1991 roku.

1944 - Ukazał się pierwszy numer /z datą 19 grudnia/ francuskiego dziennika "Le Monde".

1947 - Urodził się Steven Spielberg, amerykański reżyser filmowy, twórca obrazów: "Sugerland Express", "Szczęki", "Indiana Jones", "Kolor purpury", "Park jurajski", "Lista Schindlera".

1948 - Po stronie słowackiej został utworzony Tatrzański Park Narodowy.

1954 - Urodził się Tomasz Mędrzak, aktor Teatru Ochoty w Warszawie i jego dyrektor. Grał m.in. Stasia Tarkowskiego w filmie "W pustyni i w puszczy".

1958 - Proklamowanie niepodległości Nigerii.

1958 - Pierwszy przekaz przez satelitę głosu ludzkiego. Z kosmosu nadano życzenia świąteczne prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta Eisenhowera.

1959 - W Moskwie podpisano umowę między Polską, Związkiem Radzieckim i Niemiecką Republiką Demokratyczną o budowie północnego odcinka rurociągu "Przyjaźń".

1963 - Urodził się Bratt Pitt, amerykański aktor, grał między innymi w filmach "Wywiad z wampirem", "Wichry namiętności", "Prawdziwy romans" i "Siedem lat w Tybecie".

1968 - Zmarł Stanisław Pigoń, historyk literatury, filolog, twórca edycji dzieł Fredry i Żeromskiego, badacz literatury polskiej XIX i początków XX wieku, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się 27 września 1855 roku.

1977 - Zmarł Tadeusz Przypkowski, astronom, twórca największego na świecie zbioru zegarów słonecznych. Urodził się 12 lipca 1905 roku.

1978 - Na Wawelu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

1988 - Przy okazji jednego ze spotkań organizowanych od 1987 roku przez Lecha Wałęsę, 119 osób utworzyło Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

1991 - Została utworzona Komisja ONZ ds. Walki z Przestępczością.

1992 - Zmarł Józef Nalberczak, aktor teatralny i filmowy, grał w "Westerplatte", "Popiołach" i główną rolę w serialu "Profesor na drodze". Urodził się w 1928 roku.

1994 - Zmarła Jadwiga Korczakowska, poetka, autorka książek dla dzieci i młodzieży.

1996 - Sejm przyjął ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

1999 - Zmarł Robert Bresson, francuski reżyser filmowy, autor m.in. filmów "Ucieczka skazańca" oraz "Kieszonkowiec".

2002 - Zmarł Jan Łomnicki, reżyser i scenarzysta filmowy, twórca filmów "Ocalić miasto", "Akcja pod Arsenałem", "Wielka wyspa", serialu telewizyjnego "Dom".