Dziennik Ustaw z podatkami

Z datą 13 grudnia 2004 r. ukazał się Dziennik Ustaw nr 263, a w nim nowe przepisy podatkowe na nowy rok

Chodzi o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wejdą w życie 1 stycznia 2005 r. Wejdą, ale nie jest wcale pewne, czy będą obowiązywać przez cały przyszły rok. A wszystko przez to, że - jeśli wziąć pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - nowe przepisy podatkowe zostały ogłoszone zbyt późno. Powinny się ukazać w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada, bo podatnikom przysługuje przynajmniej miesiąc na zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do ich stosowania. Przepisy nie ukazały się, ponieważ parlament za późno uchwalił zmiany w podatkach, potem zaś prezydent zwlekał z ich podpisaniem (miał do tego prawo).

Teraz przedsiębiorcy zapowiadają, że zaskarżą podatki do Trybunału. Powód - właśnie zbyt późne ogłoszenie nowych przepisów. Oczywiście przedsiębiorcy nie zamierzają skarżyć zmian korzystnych dla podatników (m.in. nowa ulga na wydatki na dostęp do internetu, wyższy limit ulgi za darowizny). Będą natomiast próbowali przekonać Trybunał do uchylenia przepisów wprowadzających nową, 50-proc. stawkę PIT dla osób z dochodami przekraczającymi 600 tys. zł rocznie. Skarga w tej sprawie ma być gotowa lada dzień. Być może swój wniosek o uchylenie 50-proc. stawki PIT prześle też do Trybunału Konstytucyjnego Ministerstwo Finansów.

Oczywiście w tej chwili nie jest znany termin ewentualnej rozprawy przed Trybunałem. W grę wchodzą jednak pierwsze miesiące przyszłego roku.