Donos OPZZ na ministra Marka Balickiego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) złożył w środę doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Marka Balickiego. Związek zarzuca mu, że bezprawnie zakazał pobierania opłat od pacjentów w szpitalach publicznych.

Nie ma przepisu zakazującego takim szpitalom odpłatnego leczenia osób ubezpieczonych, jeżeli te osoby dobrowolnie wyrażą na to zgodę - uważa szef OZZL, Krzysztof Bukiel. Ministerstwo zdrowia wywodzi taki zakaz z ustawy zdrowotnej.