Kwaśniewski nie podpisał ustawy podatkowej

Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie podpisał dziś ustawy podatkowej

Jak powiedziała minister stanu Jolanta Szymanek Deresz prezydent chce wykorzystać przysługujący mu konstytucyjnie czas na przeanalizowanie zapisu ustawy, która między innymi wprowadza nowy 50-procentowy próg podatkowy dla najbogatszych.

Prezydent, zgodnie z konstytucją, ma czas na podpisanie ustawy do 9 grudnia.

Tymczasem według opinii niektórych prawników nowa 50-procentowa stawka podatku najprawdopodobniej nie wejdzie w życie. Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że aby nowa stawka mogła być pobierana to ustawa podatkowa musi ukazać się w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 30 listopada. A więc prezydent musiałby podpisać ustawę podatkową dziś w ciągu najbliższych godzin.