Polacy dobrze o Unii

Polacy zauważyli pozytywne aspekty członkostwa w UE

Poparcie dla Unii najwyższa od 1996 r.! Za przyjęciem konstytucji UE jest 68 proc. osób. - To konsekwencja wydarzeń na Wschodzie - mówi dr Jacek Kucharczyk, socjolog z Instytuti Spraw Publicznych. - Choć wielu Polaków uważa, że im samym Unia nic nie da, większość wierzy, że członkostwo w UE jest dobre dla Polski. To poparcie przekłada się na poparcie unijnej konstytucji. Polacy są zdania, że nie warto przyjmować w Unii roli rozrabiaki.

CBOS, 5-6.11, reprezentatywna próba 988 Polaków