Farmacja: więcej sporów o patenty

Czeka nas coraz więcej sporów sądowych dotyczących patentów między firmami farmaceutycznymi.

- Wielkie koncerny farmaceutyczne mają odrębną strategię ochrony patentowej dla UE i inną dla pozostałych krajów. Po naszym przystąpieniu do Unii globalne walki między koncernami o unieważnienie patentów lub ich naruszenie zaczęły przenosić się na nasz grunt. Można spodziewać się też wielu sporów dotyczących leków generycznych [identycznych kopii leków opatentowanych - emeł] - powiedział mec. Tomasz Zalewski podczas konferencji "Farmacja 2005" zorganizowanej przez Institute for International Research.

Mec. Zalewski zwrócił uwagę, że roku na rok spada liczba zgłoszeń polskich wynalazków do opatentowania. Około jedna trzecia wniosków dotyczy wynalazków z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. W 2000 r. do Urzędu Patentowego trafiło prawie 7,2 tys. wniosków, rok później 6,5 tys., a w ubiegłym roku zaledwie 6,2 tys. Jednocześnie UP co roku przyjmuje coraz więcej zgłoszeń od firm zagranicznych. W 2000 r. było ich prawie 46 tys. a w ubiegłym ponad 79 tys.

- To świadczy o słabości naszego przemysłu. Jednocześnie przemysł zagraniczny rośnie w siłę - uważa Tomasz Zalewski.