Irak bliżej oddłużenia

USA i Niemcy proponują, aby Klub Paryski umorzył Irakowi 80 proc. zadłużenia wynoszącego 42 mld dol.

Sprawa irackiego długu zagranicznego dyskutowana jest w Klubie Paryskim skupiającym zachodnie państwa wierzycielskie od ponad roku. Do tej pory bez efektu.

USA domagały się szczodrego gestu wierzycieli wobec dłużnika i umorzenia Bagdadowi nawet 95 proc. długu. Niemcy i Francja wskazywały na bogate irackie złoża ropy naftowej i sugerowały umorzenie najwyżej połowy długu oraz odłożenie spłat reszty na kilka lat.

Teraz, w kuluarach berlińskiego spotkania tzw. grupy G20 (kraje G7 oraz kraje szybko rozwijające się takie jak Indie, Brazylia), główni zachodni wierzyciele Bagdadu - czyli Niemcy i USA - opracowali kompromisowy plan oddłużenia Iraku. Pozyskali też dla niego zgodę Rosji.

Porozumienie przewiduje trzy etapy oddłużenia: natychmiastowe umorzenie 30-procentowego długu, umorzenie kolejnych 30 proc. po opracowaniu nowego programu naprawczego dla Iraku przez MFW i wreszcie umorzenie ostatnich 20 proc. prawdopodobnie w 2008 r. w zależności od efektów, jakie przyniesie plan MFW.

Niemiecko-amerykański projekt jeszcze w tym roku zostanie przedłożony Klubowi Paryskiemu. Niemcy i USA są przekonane, że szanse na jego zatwierdzenie są duże.

Według niemieckiej prasy kanclerz Schröder nadal nie jest jednak przekonany, czy umorzenie ostatniej transzy długu będzie konieczne, jeśli plan naprawczy przyniesie efekty i Irak będzie czerpał sowite dochody ze swej ropy naftowej. Ustalenie warunków trzeciego etapu oddłużenia Iraku będzie więc zapewne głównym tematem rokowań w Klubie Paryskim.

Irak jest w sumie zadłużony za granicą na 122 mld dol. 80 mld dol. winien jest kilku krajom arabskim.