Kary za system argentyński

Ponad 820 i 290 tys. grzywny mają zapłacić dwie firmy, które oferowały pożyczki w tzw. systemie argentyńskim

Kary Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spadły na dwie spółki: Polskie Centrum Kapitałowe "Lokata" z Katowic oraz Krajową Agencję Nakładów Finansowych "Kapitał" z Rybnika.

Drakońska wysokość kar (tak duże grzywny UOKiK rezerwuje zazwyczaj dla wielkich spółek) wynika z tego, że obie firmy były już raz ostrzeżone, że swoją działalnością naruszają "zbiorowe interesy konsumentów".

W systemie argentyńskim klienci tworzą tzw. grupę samofinansującą się. Każdy wpłaca co miesiąc ratę kredytu, co daje mu prawo do udziału w losowaniu lub licytacji. Często na wylosowanie - pożyczki albo samochodu - czeka się wiele lat. Jeszcze w 2003 r. katowicka delegatura Urzędu stwierdziła, że Lokata i Kapitał stosują w umowach z klientami klauzule, które zostały wcześniej uznane przez sąd za niedozwolone. M.in. chodziło o takie zapisy, które stwierdzały, że w wyniku "zdarzeń niezależnych od spółki" konsumenci po likwidacji grup mogą uzyskać zwrot tylko części dokonanych wpłat.

Ani Lokata, ani Kapitał nie przedstawiły dowodów, że zmieniły treść umów z klientami. Ukaranym przez UOKiK firmom przysługuje odwołanie do sądu antymonopolowego.

Od początku sierpnia "system argentyński" jest w Polsce nielegalny. Firmy nie mogą już zawierać nowych umów z klientami, muszą jednak wykonywać te, które zostały zawarte wcześniej.