Ulubione urzędy skarbowe przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club po raz drugi wytypowali urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcy

W tym roku tytułem urzędu przyjaznego nagrodzili 56 urzędów skarbowych z ok. 360 (listę nagrodzonych można znaleźć na stronie internetowej www.bcc.org.pl ). W tej grupie znalazło się 12 (na 20) tzw. super urzędów utworzonych 1 stycznia 2004 r. w celu obsługi dużych firm. Przed rokiem przyjaznych było 51 urzędów. 14 urzędów skarbowych utrzymało w tym roku tytuł przyznany przed rokiem.

BCC organizuje konkurs razem z Ministerstwem Finansów. Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w akcji oceniania skarbówek wypełniają specjalną ankietę, w której są m.in. pytania o to czy i jak urzędnicy odpowiadają na pytania podatników, czy dobrze znają prawo podatkowe, czy są łatwo dostępni. Jest też pytanie o "czystość i schludność" urzędu.

- Obowiązkiem przedsiębiorców jest rzetelne płacenie podatków, obowiązkiem administracji skarbowej zaś powinna być sprawna obsługa przedsiębiorcy, ingerująca w sposób możliwie najmniej dotkliwy w jego działalność gospodarczą. Innym zadaniem administracji skarbowej jest służenie przedsiębiorcy kompetentnym wyjaśnieniem wątpliwości w stosunku do przepisów podatkowych - tak BCC uzasadnia potrzebę przeprowadzania konkursu. W przyszłym roku konkurs ma być kontynuowany.