Obchody Święta Niepodległości

11 listopada pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Obchody Dnia Niepodległości odbyły się we wszystkich większych miastach w Polsce. W kilku miastach, m.in. w Krakowie i Gdańsku, odbyły się uroczyste parady. Prezydent Kwaśniewski odznaczył twórców, sportowców i działaczy społecznych. Wśród nich znaleźli się m.in.: Hanna Krall, Anna Dymna, Robert Korzeniowski, Lena Kolarska-Bobińska.