Rutkowski przeprosi za kłamstwa

Poseł-detektyw Krzysztof Rutkowski przeprosi zielonogórskiego adwokata Krzysztofa Szymańskiego, którego kilka miesięcy temu oskarżył w lokalnym radiu o organizowanie sfingowanych zamachów na swoje życie. Szymański pozwał Rutkowskiego do sądu. Na rozprawie zawarto ugodę - Rutkowski w specjalnym oświadczeniu przyzna, że podawał nieprawdziwe informacje i przeprosi adwokata w prasie.