Dla Gazety minister Marek Balicki

Finansowanie opieki zdrowotnej jest coraz bardziej palącym problemem. Dlatego w sierpniu zleciłem opracowanie raportu na ten temat. Musimy teraz zachować kolejność. Najpierw przedstawimy opinii publicznej ten raport, który pokazuje finanse opieki medycznej w różnych aspektach. Potem odbędzie się debata: m.in. o tym, czy utrzymać wysokość składki zdrowotnej, czy ją zwiększyć. Trzeba będzie też rozmawiać o ewentualnej odpłatności za niektóre usługi - stać pacjenta na to, czy nie? Zobaczymy jakie będą wyniki debaty. Poczekamy na reakcję opinii społecznej. Potem przyjdzie czas na rekomendacje konkretnych rozwiązań i ewentualne zmiany ustawy regulującej m.in. zasady odpłatności.