Projekt dot. reparacji wojennych do podkomisji

Projekt uchwały Sejmu w sprawie reparacji wojennych trafił do podkomisji powołanej przez komisję spraw zagranicznych.

Uchwałę wymyśliła LPR, która chce, żeby Sejm uznał za nieobowiązującą deklarację rządu PRL z sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się reparacji wojennych od Niemiec. Wczoraj Janusz Dobrosz (LPR) stwierdził, że rządowi trzeba dać czas, by jednoznacznie stwierdził i ogłosił, jaki jest stan prawny w sprawie odszkodowań.

Rząd już kilkakrotnie od czasu wrześniowej uchwały Sejmu w sprawie praw Polski do reparacji wojennych zaznaczał, że ta kwestia jest ostatecznie zamknięta i Polska nie będzie się domagała odszkodowań od Niemiec.