Złoto blednie

Znika kolejna ?złota akcja". Rząd brytyjski ostatecznie utracił specjalne wpływy w BAA, firmie-operatorze brytyjskich lotnisk.

Do decyzji doszło pod presją Brukseli, która pozwała Brytyjczyków do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podjęcie kroków prawnych poskutkowało: pod koniec lipca br. walne zgromadzenie akcjonariuszy BAA zmieniło statut spółki i pozbawiło państwo specjalnych uprawnień. Bruksela przez kilka miesięcy studiowała nowy statut spółki. Uznawszy, że nie ma już w nim "złotej akcji" - proces przed ETS zatrzymała. Komisja zwalcza uprzywilejowaną pozycję państwa w spółkach, ponieważ - jej zdaniem - utrudnia ona swobodny przepływ kapitału (m.in. uniemożliwia dokonanie wrogiego przejęcia spółki).