I po boomie

We wrześniu cementownie sprzedały w kraju tylko około 1,1 mln ton cementu, czyli o prawie 10 proc. mniej niż przed rokiem. Legły więc w gruzach optymistyczne prognozy Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna z początku roku

Stowarzyszenie liczyło, że w 2004 r. sprzedaż cementu wzrośnie co najmniej o 5 proc., a niektórzy przedstawiciele branży cementowej zapowiadali w maju nawet dwukrotnie wyższy wzrost. Prezes Stowarzyszenia Andrzej Tekiel przestrzegał wówczas, że mówienie o poprawie koniunktury w budownictwie jest przedwczesne. Bardzo dobre wyniki cementowni z początku roku mogą być bowiem efektem paniki rynkowej związanej z zapowiedzią podwyższenia VAT na materiały budowlane z 7 do 22 proc. Ponadto w 2003 r. pierwsze trzy miesiące były fatalne dla budownictwa ze względu na długą i ostrą zimę (sprzedaż cementu była o 40 proc. niższa w porównaniu z rokiem 2002).

Wygląda na to, że Tekiel miał rację. Od maja sprzedaż cementu gwałtownie spadła. Tylko w sierpniu cementownie sprzedały go o 5 proc. więcej niż przed rokiem. W tej sytuacji Stowarzyszenie obniżyło we wtorek swoją prognozę. Jego zdaniem tegoroczna sprzedaż cementu będzie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym lub tylko nieznacznie wyższa.