ETS chce tańszych leków

Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazuje Francji, by jak najszybciej wprowadziła przepisy, które ułatwiają import tańszych leków

Wtorkowe orzeczenie ETS dotyczy tzw. importu równoległego - sprowadzania do Francji leków z tych państw Unii Europejskiej, w których są one tańsze. Taki import przez lata podlegał bardzo poważnym ograniczeniom. Komisja Europejska od lat walczyła z tym zjawiskiem. We wtorek ETS podzielił ten punkt widzenia i nakazał Francji, by wprowadziła wreszcie przepisy prawne, pozwalające np. dystrybutorem leków kupować te same - ale tańsze! - lekarstwa w Hiszpanii czy Portugalii. Komisja Europejska podkreśla jednocześnie, że import równoległy nie może być stosowany ze szkodą dla pacjentów, tj. leki muszą być odpowiednio transportowane i posiadać informację w języku zrozumiałym dla konsumenta.