Tajemnica studiów Renaty Beger

Czy posłanka jest studentką UAM - zastanawiali się w piątek goście obecni na inauguracji roku akademickiego. Renata Beger była jednak bardzo tajemnicza

Beger siedziała za dr. Janem Kulczykiem i prof. Stefanem Stuligroszem. Gdy rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Stanisław Lorenc wymienił jej nazwisko na sali, oprócz oklasków rozległy się też śmiechy. Uczestnicy uroczystości wypytywali się nawzajem, czy Beger jest już studentką UAM. Posłanka bowiem po zdanej wiosną tego roku maturze nie ukrywała, że ma zamiar studiować ekonomię w trybie korespondencyjnym lub zaocznym. Nie mówiła, na jakiej uczelni. Wczoraj też nie chciała puścić na ten temat pary z ust. Dziennikarce Radia Merkury powiedziała, że uczestniczy w wielu inauguracjach roku akademickiego dla zmylenia dziennikarzy. - To moja słodka tajemnica - tłumaczyła. I zapowiedziała, że ujawni co nieco, gdy pozwolą na to jej koleżanki i koledzy z roku.

Na UAM nikt nie chciał potwierdzić, czy posłanka jest studentką tej uczelni. Usłyszeliśmy, że rekrutacja na studia zaoczne wciąż trwa.