Wolny handel z Mercosur już wkrótce

Unia i kraje Ameryki Południowej chcą do końca października stworzyć największą na świecie strefę wolnego handlu

- Jeżeli partnerzy uzgodnią szczegóły, strefa może powstać na szczycie 31 października - twierdzi Komisja Europejska.

W poniedziałek Komisja poinformowała, że ma już ostateczną propozycję Mercosuru - czyli Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju - dotyczącą warunków tworzenia strefy i odpowie na nią do końca tygodnia. Potrzebne są jeszcze uzgodnienia w kluczowych sprawach. Unia chce większego otwarcia w sektorze usług finansowych (m.in. bankowość), telekomunikacji, transporcie morskim. Domaga się również lepszych regulacji dotyczących inwestycji w krajach Mercosur. Kraje Ameryki Południowej naciskają na szersze otwarcie rynku towarów rolnych, m.in. na zwiększenie kwot przywozowych do UE.

W maju unijny komisarz ds. handlu Pascal Lamy i minister spraw zagranicznych Brazylii Celso Amorim zapewniali, że w strefie nawet 90 proc. towarów może być objętych zerową stawką celną.

Arancha Gonzalez, rzecznik Pascala Lamy'ego nie chce komentować treści najnowszych propozycji Mercosuru. Powiedziała tylko, że Unia wystosuje swoją propozycję do końca tygodnia. - Pod uwagę weźmiemy głos wszystkich krajów członkowskich - podkreśliła Gonzalez w rozmowie z agencją AFP. To ważne dla Polski: kraje Mercosuru pierwotnie chciały, by ich obywatele mogli bez przeszkód pracować w rozszerzonej UE. Komisja była skłonna dać im ten przywilej (rocznie byłoby to kilka tysięcy osób), ale weto zgłosiły Polska i Węgry.

Od pięciu lat wartość handlu pomiędzy dwoma blokami rośnie. Sprzedaż towarów i usług do Mercosur to niecałe 2 proc. całego eksportu Unii, ale UE importuje z tego regionu 20 proc. swych towarów rolnych (za ponad 14 mld dol. rocznie). Do Europy płyną m.in. soja, kawę, sok pomarańczowy, tytoń, mięso, owoce i orzeszki. W obrotach z Mercosur Unia ma deficyt handlowy przekraczający nieznacznie 10 mld dol.

Dla Ameryki Południowej Unia jest największym odbiorcą towarów i usług (40 proc. eksportu towarów). Jeżeli porozumienie zostanie zawarte, Unia ubiegnie w integracji handlowej Stany Zjednoczone, które starają się utworzyć Strefę Wolnego Handlu Obu Ameryk, ale napotykają na ostry opór Brazylii.