Inflacja bazowa stabilna

W sierpniu trzy miary inflacji bazowej pozosta造 na lipcowym poziomie, a dwie lekko wzros造

Z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że na najniższym poziomie pozostaje nadal inflacja bazowa netto - liczona po wyłączeniu cen żywności i paliw. Wyniosła ona 2,3 proc., tyle co w lipcu. Pozostałe z pięciu miar mają wartość:

inflacja bazowa liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wzrosła do 3,2 z 3,1 proc.;

inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych wzrosła do 5 z 4,9 proc.;

inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw pozostała na poziomie 4,6 proc.;

inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności pozostała na poziomie 5,1 proc.

Indeks cen towarów i usług liczonych przez GUS (CPI) wyniósł w sierpniu 4,6 proc., czyli również utrzymał się na lipcowym poziomie. Inflacja bazowa to wskaźnik, który jest bacznie obserwowany przez Radę Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji o wysokości stóp procentowych.