Osiedla w parkach?

Posłowie SLD chcą odebrać wojewodom pieczę nad ochroną przyrody i przekazać ją marszałkom. Wybetonują nam rzeki, a w parkach krajobrazowych postawią bloki - alarmują ekolodzy

Chodzi o poselski projekt ustawy "o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej". Podpisali się pod nimi m.in. Jan Antochowski, Danuta Ciborowska, Bogdan Bujak, Witold Gintowt-Dziewałtowski i Marek Widuch. Przeważają parlamentarzyści z województw dolnośląskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Projekt zakłada, że marszałkowie przejmą wszystkie kompetencje wojewodów w zakresie ochrony przyrody. Będą mogli np. tworzyć lub likwidować parki krajobrazowe albo zmieniać im granice. To z nimi gminy będą musiały uzgadniać plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów chronionych i inwestycje na tych terenach. Oni także będą powoływać konserwatorów i wojewódzkie komisje ochrony przyrody.

- Jeżeli taka ustawa wejdzie w życie, można się spodziewać najgorszego - mówią zgodnie ekolodzy i konserwatorzy przyrody. Podają przykłady: w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, tuż koło rezerwatu gmina Olsztyn chciała postawić osiedle mieszkaniowe. Sprzeciwił się wojewoda śląski i dzięki temu ocalało kilkadziesiąt hektarów lasu wśród malowniczych wapiennych wzgórz i ostańców. Nie udało się natomiast uratować malowniczych rzek Jury wybetonowanych przez podległych marszałkowi meliorantów.

Poseł Jan Antochowski tłumaczy: - Naszym celem jest odchudzenie administracji wojewodów. Jaki sens mają wydziały ochrony środowiska przy marszałku i przy wojewodzie?

Jacek Engel z WWF Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody odpowiada: - Wojewodowie reprezentują rząd i jednolitą politykę wobec ochrony przyrody. A samorządy są nastawione na konsumpcję i rozwój regionalny. Ochrona przyrody jest elementem, który może im tylko przeszkadzać w realizacji tej polityki.

Ekolodzy mają nadzieję, że projekt zostanie wycofany ze względów formalnych. Posłowie powołali się w nim bowiem na nieaktualną już ustawę o ochronie przyrody.