Rezerwy walutowe będą chronić złotego w ERM II

Prezes NBP Leszek Balcerowicz powiedział we wtorek, że nasze rezerwy walutowe są obecnie na bezpiecznym poziomie, a ich znaczenie wzrośnie w przyszłości, gdy złoty będzie narażony na ataki spekulacyjne

- Nasz kraj czeka w drodze do euro dwuletnie doświadczenie w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II, w którym dla utrzymania kursu w [dopuszczalnym - red.] przedziale wahań mogą być niezbędne interwencje banku centralnego na rynku walutowym - powiedział Balcerowicz zdając sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 roku oraz z działalności NBP. - Wiarygodne, a więc skuteczne interwencje będą wymagały wysokiego poziomu rezerw dewizowych, który pozwoli zapobiegać ewentualnym atakom spekulacyjnym obliczonym na osłabienie kursu złotego - dodał.

Na koniec 2003 roku oficjalne aktywa rezerwowe NBP wynosiły 34,2 mld dolarów i były o 4,4 mld dolarów wyższe niż rok wcześniej. Na koniec maja rezerwy wynosiły 36,6 mld dolarów.