Zgierz: Markety będą otwarte

Wojewoda łódzki Stefan Krajewski stwierdził, że przyjęty przez radnych w Zgierzu zakaz handlu w sklepach powyżej 300 m kw. w niedziele i święta jest niezgodny z prawem.

Według niego uchwała podjęta przez radę miejską jest sprzeczna z zasadą wolności działalności gospodarczej i równości wobec prawa. Zgierscy radni przegłosowali ją w maju, a miała wejść w życie od 1 sierpnia. Ich zdaniem miała ograniczyć agresywną ekspansję supermarketów i pozwolić lepiej konkurować małym sklepom. Prezydent Zgierza Karol Maśliński zapowiada, że będzie się odwoływał od decyzji wojewody do sądu administracyjnego.